Barnbesked

Så snart vi får veta att det finns ett barnbesked till just er så kontaktar vi er omgående. Beslutet om adoption fattas alltid av en domstol eller myndighet i barnets ursprungsland. Väntetiden innan ni får resa för att möta ert barn för första gången varierar.

Barn som kommer till sina nya föräldrar i Sverige har alltid en historia. De har blivit övergivna och tillbringat tid på barnhem eller i fosterhem. I ursprungslandet har människor engagerat sig för att barnet skall få en ny familj.