Att komma hem

När man kommer hem är det mycket att fundera på, folkbokföring, barnbidrag och föräldrapeng. För de länder som inte är anslutna till Haag-konventionen så behöver adoptionen också beslutas i svensk tingsrätt eller godkännas av MFoF.

När ni kommer hem med ert barn skall ni anmäla detta till socialnämnden. Ni måste också se till att kopior på samtliga handlingar som ni fått på barnet lämnas till socialnämnden samt till BFA, som förvarar dem ifall era egna handlingar skulle förkomma.

Adoptivbarn skall anmälas till folkbokföringen inom en vecka. Då får ni de fyra sista siffrorna i personnumret och kan också söka barnbidrag och göra klart för föräldrapeng. Kontakta gärna försäkringskassan för mer information innan ni åker. Kom ihåg att alla handlingar som lämnas till försäkringskassan är allmänna handlingar.

Efter att adoptionen är beslutad av tingsrätten eller MFoF så kan ni ansöka om adoptionsbidrag. Bidraget, som idag är 40 000 kronor, betalas ut av Försäkringskassan.

När ert barn varit i Sverige i cirka tre till sex månader skall den första av ett varierande antal uppföljningsrapporter lämnas till oss. Varje gång en rapport skall sändas in så kommer det ett brev från oss, cirka en månad i förväg, som påminnelse. Vi läser sedan rapporterna och vidarebefordrar dem till barnets ursprungsland.

Vi hoppas att ni vill fortsätta vara medlemmar hos oss även efter er adoption. Vårt biståndsengagemang är stort, och vi hoppas att ni vill fortsätta att stödja det. Vi ordnar familjeträffar några gånger per år, bl a arrangerar vi sommarträff som lockar många av våra medlemmar. Att komma på våra träffar är ett utmärkt sätt att hålla kontakt med andra adoptivfamiljer.