Statistik 1980-2015


Anlända barn under 2015

Anlända barn via BFA 2015 fördelat på kön och ålder

Varje år adopteras omkring 500 barn till familjer i Sverige från ett utomnordiskt land. Se hemsidan för Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) för mer statistik om anlända barn via samtliga adoptionsorganisationer i Sverige.

Från starten 1980 till och med 2015 har det anlänt 3122 barn via BFA till Sverige. Nedan finns mer information om hur många barn som kommit varje år och från vilka länder samt ålder och kön på de barn som har kommit till Sverige.

Anlända barn via BFA 2014 fördelat på kön och ålder

Anlända barn under 2014

Anlända barn via BFA 2013 fördelat på kön och ålder

Anlända barn under 2013

Anlända barn via BFA 2012 fördelat på kön och ålder

Anlända barn via BFA 2012

Anlända barn via BFA 2011

Anlända barn via BFA 2010

Anlända barn via BFA 2009 fördelat på kön och ålder inklusive syskon

Anlända barn via BFA 2008 fördelat på kön och ålder inklusive syskon

Anlända barn via BFA 2007 fördelat på kön och ålder inklusive syskon

Anlända barn via BFA 2006 fördelat på kön och ålder

Anlända barn via BFA 2003-2005 fördelat på kön och ålder

Anlända barn via BFA 2003-2005 fördelat på kön och ålder

Anlända barn via BFA 1980 - 2009

Anlända barn från BFAs adoptionsländer alla organisationer 2004